Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Kontakt


Adresa ÚV SR:(Oficiálna poštová adresa)
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava

Národný kontaktný bod
Odbor programov nadnárodnej spolupráce
E-mail: danubestrategy@vlada.gov.sk
Adresa:
Radlinského 13, 811 07 Bratislava
 
Ing.  Michal Blaško – riaditeľ odboru programov nadnárodnej spolupráce
Telefón: 02/209 25 952
E-mail: michal.blasko@vlada.gov.sk
Adresa: námestie 1. mája 1, 81105 Bratislava


Kontakty