Aktuálne informácie o dunajskej stratégií zverejňuje Národný kontaktný bod na novej stránke www.dunajskastrategia.vlada.gov.sk

11. spolupracovať v oblasti bezpečnosti a boja proti organizovanému zločinu